jerry cornelius

If we had to choose (from our Polish friends) one person, that is most passionate about RC competitions – he might have a good chance to be chosen 😉

Why do we think so? Because he is “all in” when it comes to rc-trial.pl’s comps. From building rigs with all the regulations and “rivarly” in mind, to taking part in them and giving ideas when rules for new season are being prepared (we are almost 100% sure, he memorized them all 😉 ).

Other than being a great competitor, he also is a really nice guy with huge knowledge about RC. It’s always fun to talk to him when we meet (that happens not so often unfortunatelly, 5 times a year at most, so far) and discuss new builds, parts and solutions 🙂
With a great pleasure we present to you answers to our “5 questions to:..” from another great RC Maniac from Poland 😉 Say hello to Jerry Cornelius! 😀

1. How has your RC adventure started and what was your first RC?

Oh, it’s hard to say when it all started 😀 You can say that men are kind of big babies really, and with time they just update their toys for better 😉
First remote controlled models had a wire and I got them as preschooler. They were: FSO Polonez 1500 “Milicja”, Fiat 125p and Fiat 126p.
I got my first wireless and with proportional steering model from my aunt, when i was in elementary school – red Lamborghini Diablo. It had lights, needed 6 AA batteries and 9V battery for the remote. Fun for less than an hour 😉

First real RC, with available spare parts, if something break, was nitro Tiger ER-1 BMW M3 1:8. I got this RC, because it was a BMW (I’m a fan of this company, so I had to have it back then) 😀 , that I changed for HPI RTR NITRO RS4 4 EVO+ later. Smaller scale but more bodies to choose from. With that RC my adventure with nitro RCs ended and I switched to electric models on-road such as: Team Associated 4, Tamiya TT-01. Living in the country where is not many flat surface for on-road, i got interested in offroad 4×4 models 🙂 and my first trial rig was Tamiya CR-01 with Toyota FJ40 body.

2. Which RC (that you own or owned) is your favorite?

From all RCs I had, it’s hard to choose one that is my favorite 🙂 Each of them is special in it’s own way, but I have most fond memories with my Toyota Hilux 3gen, Toyota FJ40 and Jeep Wrangler TJ. At the time these rigs existed, prepared keeping in mind competition rules, were from a to z perfect.

From my trucks, I have no problem to say that my favorite is Soviet engineering solutions – Kraz 255b 6×6, that I own for 6 year now. It goes through slow (because of the lack of time) components update 🙂

3. What is your dream RC?

I dream about building BMW e36 coupe in 1:10 scale, with interior, cockpit, carrier and engine bay. I have the body already, with time other construction parts will appear 😉

4. What do you like the most in this hobby?

What I like the most in this hobby is that it can make me forget about the world around. It works calming, de-stressing. I can think about a problem with my RC for a long time, until I resolve it 😉 I also like that there is always something that can me improved in the rig, even better solution, that help me evolve.

The biggest prize comes during competitions, when it’s time to face other participants, test your abilities when it comes to driving or building RC. When I am the the track with my rig, everything else, worries, cares are not important. There is only me and my RC. This beautiful, magical moment when I feel I’m alive!

5. What are 4 things that you always take on your RC adventures?

Four things:
1. Phone – there may be something worth immortalizing 😉
2. RC 😀
3. Tools and parts to repair RC (axles, shafts, electronics), never know what can break
4. Field boots to change and something to drink 😉

Check out his:

YouTube channel Jerry Cornelius
Instagram @jerry_cornelius13

Jeśli mielibyśmy wybrać jedną osobę spośród naszych RCkowych przyjaciół tutaj w Polsce, której pasją są zawody modeli zdalnie sterowanych, on miałby dużą szansę na “wygraną” 😉
Czemu tak uważamy? Ponieważ jest całkowicie “wciągnięty” w zawody rc-trial.pl. Od budowania samochodów zgodnych z zasadami i “pod rywalizację”, przez branie w nich udziału i proponowanie zmian w reguaminach na kolejny sezon (jesteśmy prawie na 100% pewni, że zna je wszystkie na pamięć 😉 ).

Poza byciem uczestnikiem zawodów, jest również przesympatycznych człowiekiem z ogromną wiedzą na temat RC. To zawsze przyjemność porozmawiać z nim gdy się spotkamy (co nie zdarza się zbyt często niestety, góra 5 razy w roku jak dotąd) i podyskutować na temat nowych projektów, części i rozwiązań 🙂
Z ogromną przyjemnością prezentujemy Wam odpowiedzi na nasze “5 questions to:..” od kolejnego świetnego RC Maniaka z Polski 😉 Przed Wami Jerry Cornelius! 😀

1. Jak zaczęła się Twoja przygoda z samochodami zdalnie sterowanymi i jaki był Twój pierwszy RCek?

Oj ciężko powiedzieć, kiedy się zaczęło :D. Można poniekąd powiedzieć, że mężczyźni to tak naprawdę duże dzieci i jedynie z czasem aktualizują swoje zabawki na coraz lepsze ;).
Pierwsze zdalnie sterowane modele to były na kabel, które dostałem będąc przedszkolakiem. Były to: FSO Polonez 1500 “Milicja”, Fiat 125p oraz Fiat 126p.

Pierwszy bezprzewodowy i sterowany proporcjonalnie model dostałem od cioci, kiedy byłem w podstawówce – Czerwone Lamborghini Diablo. Posiadał oświetlenie, do zasilania potrzebował 6 baterii AA, a do pilota baterię 9V. Zabawa na niecała godzinę 😉
Pierwszy profesjonalny model mający zaplecze części wymiennych w razie usterki to było Thunder Tiger ER-1 BMW M3 1:8 zasilany nitro. Wziąłem ten model, gdyż to było BMW (jestem fanem tej marki więc musiałem wtedy koniecznie mieć) :D, którego później zmieniłem na HPI RTR NITRO RS4 3 EVO+ na mniejszą skalę ale z szerszym wyborem karoserii. Na powyższym modelu HPI zakończyła się moja przygoda z “spalinowymi” modelami i przeszedłem na elektryczne modele on-road takie jak: Team Associated 4, Tamiya TT-01. Mieszkając na wsi gdzie nie ma wiele płaskich powierzchni dla on-road, zainteresowałem się modelami terenowymi 4×4 :), a pierwszą terenówką była Tamiya CR-01 z karoserią Toyoty Fj40.

2. Który RCek (z tych, które obecnie posiadasz, lub posiadałeś w przeszłości) jest Twoim ulubionym?

Ze wszystkich modeli, które miałem i mam ciężko wskazać ten jeden konkretny ulubiony :). Każdy był wyjątkowy na swój sposób ale najbardziej miło wspominam Toyotę Hilux 3gen, Toyotę Fj40 oraz Jeep’a Wranglera TJ. Na tamten okres kiedy istniały te modele, przystosowane do obowiązujących w danym okresie regulaminów zawodniczych, były dopracowane od a do z.
Z modeli ciężarowych mogę bez problemu wskazać że ulubionym modelem jest radziecka myśl techniczna – Kraz 255b 6×6, którego mam od 6 lat. W obecnej chwili przechodzi powolną (z braku czasu) aktualizację na nowsze podzespoły 🙂

3. Jaki jest Twój wymarzony model?

Marzy mi się zrobienie bmw e36 coupe w skali 1:10, posiadająca wnętrze, kokpit, bagażnik oraz komorę silnika. Karoserię mam, z czasem dojdą inne elementy konstrukcyjne 😉

4. Co najbardziej lubisz w tym hobby?

W tym hobby najbardziej lubię, że potrafi pochłonąć mnie bez reszty, wypełnić czas, że zapominam o bożym świecie. Działa na mnie uspokajająco, odstresowująco. Potrafię o danym problemie dotyczący modelu, myśleć bardzo długo, tak aż go rozwiążę ;). Lubię też za to, że zawsze się znajdzie coś co można ulepszyć w modelu, zastosować jeszcze lepsze rozwiązania, a to pozwala się rozwijać.
Największa nagroda przychodzi podczas zawodów, gdy przychodzi czas by zmierzyć się z innymi uczestnikami, poddać próbie swoje umiejętności jazdy oraz budowania modelu. Kiedy staję na trasie Oesu z modelem, wszelkie inne sprawy, troski, zmartwienia na chwile przestają mieć znaczenie. Jestem tylko ja i mój model. To cudowna magiczna chwila kiedy czuje że żyję!

5. Jakie 4 rzeczy zawsze zabierasz ze sobą na wyprawy RCkowe?

Cztery rzeczy to
1. Telefon – a nuż będzie coś ciekawego do uwiecznienia 😉
2. Model 😀
3. Narzędzia i części do naprawy modelu (mosty, wały, elektronika), nigdy
nie wiadomo co się zepsuje
4. Buty terenowe na zmianę i picie 😉

Rzućcie okiem na jego:

Kanał na YouTube Jerry Cornelius
Instagram @jerry_cornelius13