5 questions to: Chris Scheurer (@chris_nf303)

chris scheurer

We knew, he existed when we were going to Recon G6 in Austria 😉 but in all the craziness we just talked to him maybe for 1 minute, somewhere on the course. That’s it. When we realized that, after getting back home, we didn’t know if we should laugh or cry 😉
But fortunately we had a chance to talk to him more during Italian Recon G6. Not only talk, but also spend lots of time together – it was so much fun listening to his story about his trip to the US and time he spent with mr Parker himself, you wouldn’t believe 😀 It was also fun, when we „found” him on the track, when he was looking for a „swamp monster”, when he tow my #ProjectG6 for half of the second course, when we were waiting for him to repair his rig(s) before going to the night run.. The list can go on and on 🙂 After reading this intro you can imagine, how much we wish we were living closer to him, so we had more chances to trail together 🙂

With a great pleasure we present to you answers to „5 questions to:..” from someone, that is a part of our greatest memories from this year’s european Recon G6s. His name is – Chris Scheurer (@chris_nf303)! 😀
ps See you next year, my friend 😀

1. How has your RC adventure started and what was your first RC?

As a kid I always prefered to play with remote toys and my first real RC was a Tamiya TL-01b. The Baja King with it’s terrible manual speed controller! Most of the time when i switched the car on it just started driving uncontrollable against something. My dad took me to an RC track – but he did’t know that at that day there was an Austrian touring car championship run. I decided to run my buggy on the gravel parking lot. After less than 5 minutes one of the touring car drivers came over to me and forced me to shut the car off. At that time I did not know, that one poor guy at the Championship run must have had the same quartz in the Transmitter, that i had – ooops, but hey, I was only 9 years old 😀

2. Which RC (that you own or owned) is your favorite?

My favorite RC is one my Axial SCX-10s. It is the Martini Racing Blechmonster. I took SCX-10 Axles and a ladder frame under a Vaterra Twinhammers Cage. With that rig, I’ve been traveling through the US for 8 weeks recently. The car has seen some of the most amazing places, I have ever been to.

3. What is your dream RC?

I am always amazed by the hydraulic excavators at model fairs. I’d love to build one one day, but I think once it’s finished, I’d play with it for a couple of hours and then start building something else

4. What do you like the most in this hobby?

In this hobby i like most, that I can build so much stuff on my own. With those cars I can relax and challenge myself with thinking and fabricating. The self-made interiors don’t get destroyed because the cars are slow compared to a basher.

5. What are 4 things that you always take on your RC adventures?

#1 My Recon G6 backpack with all the tools and spare parts in it
#2 the car
#3 water
#4 as many RC fellas as possible

Check out his profile on:

Instagram @chris_nf303

Wiedzieliśmy, że istnieje, gdy jechaliśmy na Recon G6 w Austrii 😉 ale w całym szaleństwie, które nas spotkało, rozmawialiśmy z nim może przez minutę, gdzieś na trasie. To wszystko. Gdy sobie to uświadomiliśmy, już po powrocie do domu, nie wiedzieliśmy czy się śmiać, czy płakać 😉

Na szczęście mieliśmy jeszcze szansę porozmawiać z nim więcej podczas Recon G6 we Włoszech. I to nie tylko porozmawiać, ale i spędzić trochę czasu razem – nie macie pojęcia, jak świetną zabawą było słuchanie jego opowieści o podróży do Stanów i czasie, który spędził z Parkerem 😀 Równie miło wspominamy czas, gdy „znaleźliśmy” go na trasie, gdy szukał „potwora z bagien”, kiedy holował mojego #ProjectG6 przez połowę drugiej trasy, kiedy czekaliśmy aż naprawi swoje RC(ki) przed nocnym przejazdem.. Lista jest długa 🙂 Po przeczytaniu tego intro możecie sobie wyobrazić, jak bardzo chcielibyśmy mieszkać bliżej niego i móc częściej razem jeździć 🙂
Z ogromną przyjemnością prezentujemy Wam odpowiedzi na „5 questions to:..” od kogoś, kto jest częścią naszych najfajniejszych wspomnień z tegorocznych, europejskich Recon G6. Jego imię to – Chris Scheurer (@chris_nf303)! 😀

1. Jak zaczęła się Twoja przygoda z samochodami zdalnie sterowanymi i jaki był Twój pierwszy RCek?

Jako dziecko zawsze wolałem bawić się zdalnie sterowanymi zabawkami a moim pierwszym prawdziwym RCkiem była Tamiya TL-01b. The Baja King z jego okropnym radiem! Przez większość czasu, gdy włączałem samochód, zaczynał jechać w niekontrolowany sposób uderzając o coś. Mój tata zabrał mnie na tor RC – ale nie wiedział, że akurat tamtego dnia odbywały się austriackie mistrzostwa touring carów. Postanowiłem pojeździć moim buggy na żużlu na parkingu. Po mniej niż 5 minutach jeden z kierujących touring carem podszedł do mnie i zmusił mnie do wyłączenia samochodu. Wtedy nie wiedziałem, że jeden biedny uczestnik mistrzostw musiał mieć takie same ustawienia w aparaturze, jak ja – ooops, na swoją obronę mam to, że miałem tylko 9 lat 😀

2. Który RCek (z tych, które obecnie posiadasz, lub posiadałeś w przeszłości) jest Twoim ulubionym?

Moim ulubionym RCkiem jest mój Axial SCX-10. Jest to the Martini Racing Blechmonster. Wziąłem wały i ramę z SCX-10 i połączyłem z klatką Vaterra Twinhammers. Z tym samochodem podróżowałem niedawno po Stanach Zjednoczonych przez 8 tygodni. Ten pojazd widział najbardziej niesamowite miejsca, w których miałem okazję być.

3. Jaki jest Twój wymarzony model?

Zawsze zachwycają mnie hydrauliczne dźwigi na zjazdach modelarskich. Chciałbym zbudować jeden któregoś dnia, ale obawiam się, że jak już będzie gotowy, pobawię się nim kilka godzin i zacznę budować coś nowego.

4. Co najbardziej lubisz w tym hobby?

Najbardziej w tym hobby lubię, że mogę tyle rzeczy sam zbudować. Wśród samochodów mogę się zrelaksować i stawiać sobie wyzwania podczas wymyślania i tworzenia. Własnoręcznie zrobione wnętrze nie niszczy się, ponieważ samochody są wolne, w porównaniu z basherami.

5. Jakie 4 rzeczy zawsze zabierasz ze sobą na wyprawy RCkowe?

#1 Mój plecak Recon G6, ze wszystkimi narzędziami i częściami zapasowymi
#2 samochód
#3 wodę
#4 jak najwięcej RCkowych przyjaciół jak to możliwe

Rzućcie okiem na jego profil na:

Instagram @chris_nf303
Może Ci się również spodoba