Gmade AR08 wheels

First post of Toyota LC70 6×6 +2 project! 🙂


Pierwszy post o projekcie Toyota LC70 6×6 +2! 🙂

We may start a bit unusual – from the rims. I’m retty sure you won’t be surprised they are from Gmade, as we really think their beadlocks look and work great (we have SR02 and SR03 for years now). You may be surprised though, that we didn’t choose PBXRC’s tires. The reason is simple – there is no Pit Bull Tires this small in 1.9. Simple (and a bit sad).


Zaczniemy trochę niecodziennie – od felg. Jestem prawie pewny, że nie będziecie zdziwieni jak powiem, że wybraliśmy felgi od Gmade. Ich beadlocki wyglądają i działają świetnie (mamy SR02 i SR03 już kilka lat). Możecie się jednak zdziwić, że nie założymy na nie opon od PBXRC. Powód jest prosty – Pit Bull Tires nie mają tak małych opon 1.9. Proste (i trochę smutne).

As these rims are AR series, they obviously differ from SR. The difference, other than they are in totally different style, is that you „can see through them”. Through the holes, not material they are made of, just to be clear.


Ponieważ to seria AR, zrozumiałe jest, że różnią się od SR. Największa różnica, poza wzorem w zupełnie innym stylu, jest taka, że „możecie przez nie spojrzeć”. Przez otwory, nie materiał, z którego są zrobione, oczywiście.

We’ve chosen AR08 GM70474, which means that they have 6 lugs. There is also version with 5 (GM70484).


Wybraliśmy AR08 GM70474, co oznacza, że mają 6 śrub. Jest równiez wersja z 5-cioma (GM70484).

Specs: / Specyfikacje:

Width / szerokość: 23mm
Diameter / przekątna: 48mm (1.9inch)
Offset: ZERO
Hex size / rozmiar hex: 12mm

photo: gmade.net

gmade ar08gmade ar08

What do you think

about these wheels and tires? Do you have them on any of your rigs? Let us know in the comments!


Co myślicie

o tych felgach i oponach? Macie je może na którymś ze swoich samochodów? Dajcie znać w komentarzach!

gmade ar08

PARTS WE USED:

Gmade Korea AR08 1.9inch 6lug aluminum beadlock wheel (PART #: GM70474)

MST KM Crawler Tire 30X90-1.9 (Soft-30) (PART: #MST/101036 on Atees.com)


POST BROUGHT TO YOU BY:

Może Ci się również spodoba