Punktacja:

10 pkt DOTKNIĘCIE
20 pkt TRAPY
30 pkt COFNIĘCIE
40 pkt WYCIĄGARKA / KINETYK
50 pkt NAJECHANIE
60 pkt NAPRAWA
80 pkt RĘKA BOGA
100 pkt NIEZALICZONA BRAMKA
500 pkt NIEZALICZONA TRASA (+100 pkt za każdą NIEZALICZONĄ BRAMKĘ)
500 pkt NIESPEŁNIENIE JEDNEGO Z „POZOSTAŁYCH” WYMAGAŃ KLAS

– 5 pkt (max -50 pkt) ZA DODATKOWY SZPEJ
-100 pkt WNĘTRZE [MINIMUM FOTEL, KIEROWCA I KIEROWNICA (AD, EX)]

Zasady:

CEL: zaliczyć wszystkie bramki, w odpowiedniej kolejności, nie przekraczając wyznaczonego czasu. Zdobyć jak najmniej punktów karnych.

CZAS: ilość bramek x 1 minuta (AD i EX).

BRAMKA: przestrzeń ograniczona dwoma markerami (chorągiewkami). Odległość między bramkami (jeśli jeden z markerów kolejnej bramki jest w świetle poprzedniej) min 60cm. W ATAKOWANĄ BRAMKĘ NIE MOŻNA WJECHAĆ TYŁEM

SZEROKOŚĆ BRAMEK (max): Zwykła bramka / Bramka na trawersie CC 28cm / 40cm, AD, EX 30cm / 40cm

MINIMALNA ILOŚĆ BRAMEK na trasie, niezależnie od klasy -> 8

ZALICZENIE BRAMKI: przejechanie między markerami tworzącymi bramkę zgodnie z kierunkiem trasy, min 3 kołami (2 przód + 1 tył), bez NAJECHANIA nimi na marker. Bramkę można atakować wielokrotnie. Zawodnik musi ZALICZYĆ pierwszą i ostatnią BRAMKĘ, by trasa została  uznana za zaliczoną.

NIEZALICZENIE BRAMKI: gdy nie zostaną spełnione warunki do jej zaliczenia -> 100pkt karnych. Rezygnację z atakowania bramki należy zgłosić sędziemu! NIEZALICZONĄ bramkę należy ominąć lub postawić model bezpośrednio za nią (tak, jakby model dopiero z niej wyjechał) -> 80pkt karnych (RĘKA BOGA)

COFNIĘCIE: cofnięcie się modelu w świetle bramki, niezależnie od przyczyny (również gdy ma luz na mostach i się “bujnie”). Liczone jednorazowo, chyba, że model wyjedzie ze światła bramki i po ponownym w nie wjechaniu znowu się cofnie. W skrócie – w świetle bramki możesz cofać się wielokrotnie (a punkty są liczone 1 raz), dopóki z niego nie wyjedziesz. -> 30pkt karnych (za każde)

DOTKNIĘCIE BRAMKI: dotknięcie markera dowolną częścią modelu, również oponą (wyłączając NAJECHANIE) -> 10pkt karnych (za każde)

NAJECHANIE NA BRAMKĘ: najechanie na marker oponą lub wzięcie go między koła -> 50pkt karnych (za każde)

NIEZALICZENIE TRASY: gdy skończy się czas lub awaria uniemożliwia dalszą jazdę. 500pkt karnych + 100pkt karnych za każdą niezaliczoną bramkę

HELPY: trapy lub wyciągarka / kinetyk. Brak limitu użyć. HELPY po użyciu mają trafić na model, żeby mogły być ponownie użyte. Wyciągarka i kinetyk muszą być zaczepione o szpilkę sędziowską lub inny nieruchomy element trasy np. korzeń, zanim model ruszy. Wyklucza się zaczepianie ich o buty lub trzymanie ręką. Jeśli model ruszy przed puszczeniem zaczepianej linki, zawodnik otrzymuje punkty karne za użycie HELPa + 80pkt za rękę Boga i ma obowiązek przestawić model za ostatnio pokonaną bramkę (tak, jakby dopiero z niej wyjechał).
• przy 1 użyciu można pokonać 1 bramkę -> 20pkt karnych trapy / 40pkt karnych wyciągarka / kinetyk
• zmiana punktu zaczepienia wyciągarki / kinetyka, przesunięcie/poprawienie trapów -> 20pkt karnych trapy / 40pkt karnych wyciągarka / kinetyk (każde)

ROLKA/PRZEWRÓCENIE MODELU:
• lądowanie na kołach – należy kontynuować jazdę (brak punktów karnych)
• lądowanie na boku/dachu – użycie HELPA – wyciągarki / kinetyka, by podnieść model (40pkt karnych) lub model odstawić bezpośrednio za ostatnio pokonaną bramkę (tak, jakby z niej dopiero wyjechał) -> 80pkt karnych (RĘKA BOGA na karcie).
• “Piłowanie” leżącego modelu jest niedozwolone.
• złapanie/ratunek – model odstawić bezpośrednio za ostatnio pokonaną bramkę (tak, jakby z niej dopiero wyjechał) -> 80pkt karnych (RĘKA BOGA na karcie)

NAPRAWA: w przypadku awarii/wymiany baterii w czasie jazdy -> 60pkt karnych Na czas naprawy zatrzymywany jest stoper i startuje kolejny zawodnik. Jeśli usterka nie zostanie usunięta w 15 minut = NIEZALICZENIE TRASY -> 500pkt karnych + 100pkt karnych za każdą niezaliczoną bramkę. Wyjęcie listka/patyczka, poprawienie elementów karoserii/wiszącej linki wyciągarki liczone jest jako NAPRAWA. Po NAPRAWIE model odstawiany jest za ostatnią pokonaną bramkę.

RĘKA BOGA: przestawienie modelu po przewrotce, gdy się zaklinuje lub w każdej innej sytuacji oprócz odstawienia go na trasę po naprawie. Bezpośrednio za ostatnio pokonaną bramkę (tak, jakby z niej dopiero wyjechał) -> 80pkt karnych

MODEL NIESPEŁNIAJĄCY WYMAGAŃ REGULAMINU KLASY:
• dyskwalifikacja – model nie spełniający wymagań żadnej z klas (zapisy dotyczące opon, wymiarów karoserii i ramy), model niespełniający 2 lub więcej z „pozostałych” wymagań klas (np. usztywnienie progów, zderzaki itd.)
• niespełnienie 1 z „pozostałych” wymagań klas -> 500pkt karnych

PUNKTY UJEMNE:
• -100pkt za wnętrze [minimum fotel, kierowca i kierownica (AD, EX)]
• -5pkt za każdy dodatkowy element SZPEJu (max -50pkt) (obowiązkowo 10szt CC, 5szt AD, 3szt EX)

SĘDZIOWANIE: Każdy z zawodników powinien podczas zawodów sędziować minimum tyle razy, ile tras pokona klasa, w której startuje.

PUNKTACJA GENERALNA:
• Punkty za rundę zawodów przyznawane są wg tabeli:
1 miejsce 20pkt / 6 miejsce 15pkt / 11 miejsce 10pkt / 16 miejsce 5pkt
2 miejsce 19pkt / 7 miejsce 14pkt / 12 miejsce 9pkt / 17 miejsce 4pkt
3 miejsce 18pkt / 8 miejsce 13pkt / 13 miejsce 8pkt / 18 miejsce 3pkt
4 miejsce 17pkt / 9 miejsce 12pkt / 14 miejsce 7pkt / 19 miejsce 2pkt
5 miejsce 16pkt / 10 miejsce 11pkt / 15 miejsce 6pkt / 20 miejsce 1pkt

Miejsca poniżej 20 nie są punktowane

• Każdemu zawodnikowi kasowany jest 1 najniższy wynik lub 1 nieobecność.
• Sezon wygrywa zawodnik z największą liczbą punktów w klasyfikacji generalnej.

Przykłady SZPEJU (skalowych dodatków):
 1. skalowa naklejka (np RC Maniacs from Poland, WSW, RC Nennox itp) – liczona jako 1, niezależnie od ilości
 2. tablice rejestracyjne (komplet)
 3. elementy karoserii, np lusterka (komplet), szekle, bagażnik dachowy, wydech, snorkel itp Każdy z wymienionych liczony jako oddzielny element
 4. elementy samochodu, np chłodnica, atrapa silnika itp Każdy z wymienionych liczony jako oddzielny element
 5. dodatkowe oświetlenie, np lightbar, kierunkowskazy, szperacze itp. Każde z wymienionych liczone jako oddzielny element
 6. produktu papierowe, np mapa, gazeta, pocztówka itp. Każdy z wymienionych liczony jako oddzielny element
 7. jedzenie i napoje, np pudełko z pizzą, hot dog, kubek kawy, butelka coli itp. Każde z wymienionych liczone jako oddzielny element
 8. narzędzia, np łopata, kilof, grabie, śrubokręt itp. Każde z wymienionych liczone jako oddzielny element
 9. pojemniki, np skrzynka, puszka, beczka itp Każdy z wymienionych liczony jako oddzielny element
 10. sprzęt elektroniczny, np komórka, przenośne radio, CB radio itp. Każdy z wymienionych liczony jako oddzielny element
 11. inne skalowe akcesoria, np ubranie kierowcy, dinozaur, wazon itp Każde z wymienionych liczone jako oddzielny element