WSW Challenge 2021 – Regulamin:

 

10 pkt DOTKNIĘCIE
20 pkt TRAPY
30 pkt COFNIĘCIE
40 pkt WYCIĄGARKA
50 pkt NAJECHANIE
60 pkt NAPRAWA
80 pkt RĘKA BOGA
100 pkt NIEZALICZONA BRAMKA
500 pkt NIEZALICZONA TRASA (+100 za każdą  NIEZALICZONĄ BRAMKĘ)

 

 

CEL: zaliczyć wszystkie bramki, w odpowiedniej kolejności, nie przekraczając wyznaczonego czasu. Zdobyć jak najmniej punktów karnych.

 

CZAS: ilość bramek x 1 minuta (AD i EX), x 2 minuty (CC). W klasie FUN czas nie jest liczony

PRZEKROCZENIE CZASU = NIEZALICZENIE TRASY -> 500pkt karnych

 

BRAMKA: przestrzeń ograniczona dwoma markerami (chorągiewkami). Odległość między bramkami (jeśli jeden z markerów kolejnej bramki jest w świetle poprzedniej) min 60cm. Wysokość bramki = max wysokość opony w danej klasie

 

KLASA Zwykła bramka (szerokość) Bramka na trawersie (max szerokość)
CC 28cm 40cm
AD, EX, FUN 30cm 40cm

 

ZALICZENIE BRAMKI: przejechanie między markerami tworzącymi bramkę zgodnie z kierunkiem trasy, min 3 kołami (2 przód + 1 tył), bez NAJECHANIA nimi na marker. Bramkę można atakować wielokrotnie. Zawodnik musi ZALICZYĆ pierwszą i ostatnią BRAMKĘ, by trasa została uznana za zaliczoną.

NIEZALICZENIE BRAMKI: gdy nie zostaną spełnione warunki do jej zaliczenia -> 100pkt karnych. Rezygnację z atakowania bramki należy zgłosić sędziemu!

NIEZALICZONĄ bramkę należy ominąć lub postawić model bezpośrednio za nią (tak, jakby model dopiero z niej wyjechał) -> 80pkt karnych (RĘKA BOGA)

 

COFNIĘCIE: cofnięcie się modelu w świetle bramki, niezależnie od przyczyny (również gdy ma luz na mostach i się “bujnie”). Liczone jednorazowo, chyba, że model wyjedzie ze światła bramki i po ponownym w nie wjechaniu znowu się cofnie. W skrócie – w świetle bramki możesz cofać się wielokrotnie (a punkty są liczone 1 raz), dopóki z niego nie wyjedziesz. -> 30pkt karnych (za każde)

DOTKNIĘCIE BRAMKI: dotknięcie markera dowolną częścią modelu (wyłączając NAJECHANIE) -> 10pkt karnych (za każde)

NAJECHANIE NA BRAMKĘ: najechanie na marker oponą lub wzięcie go między koła -> 50pkt karnych (za każde)

 

BEZBŁĘDNE PRZEJECHANIE TRASY: “czysta karta” -> -100pkt karnych

NIEZALICZENIE TRASY: gdy skończy się czas lub awaria uniemożliwia dalszą jazdę. 500pkt karnych + 100pkt karnych za każdą niezaliczoną bramkę

 

HELPY: trapy lub wyciągarka. Brak limitu użyć. Trapy po użyciu mają trafić na model, żeby mogły być ponownie użyte

  • przy 1 użyciu można pokonać 1 bramkę -> 20pkt karnych trapy / 40pkt karnych wyciągarka
  • zmiana punktu zaczepienia wyciągarki, przesunięcie/poprawienie trapów -> 20pkt karnych trapy / 40pkt karnych wyciągarka (każde)

 

ROLKA/PRZEWRÓCENIE MODELU:

  • lądowanie na kołach – należy kontynuować jazdę
  • lądowanie na boku/dachu – użycie HELPA – wyciągarki, by podnieść model (40pkt karnych) lub model odstawić bezpośrednio za ostatnio pokonaną bramkę (tak, jakby z niej dopiero wyjechał) -> 80pkt karnych (RĘKA BOGA na karcie). “Piłowanie” leżącego modelu jest niedozwolone.
  • złapanie/ratunek – model odstawić bezpośrednio za ostatnio pokonaną bramkę (tak, jakby z niej dopiero wyjechał) -> 80pkt karnych (RĘKA BOGA na karcie)

 

NAPRAWA: w przypadku awarii/wymiany baterii w czasie jazdy -> 60pkt karnych

Na czas naprawy zatrzymywany jest stoper i startuje kolejny zawodnik. Jeśli usterka nie zostanie usunięta w 15 minut = NIEZALICZENIE TRASY -> 500pkt karnych + 100pkt karnych za każdą niezaliczoną bramkę.

Wyjęcie listka/patyczka, poprawienie elementów karoserii/wiszącej linki wyciągarki liczone jest jako NAPRAWA.

 

RĘKA BOGA: przestawienie modelu po przewrotce, gdy się zaklinuje lub w każdej innej sytuacji oprócz odstawienia go na trasę po naprawie. Bezpośrednio za ostatnio pokonaną bramkę (tak, jakby z niej dopiero wyjechał) -> 80pkt karnych

 

MODEL NIESPEŁNIAJĄCY WYMAGAŃ REGULAMINU KLASY:

  • dyskwalifikacja – model nie spełniający wymagań żadnej z klas (opony, karoseria)
  • brak akcesoriów/wnętrza -> 500pkt karnych

 

KONIECZNOŚĆ ZMIANY KLASY PRZY ODPRAWIE TECHNICZNEJ:

  • wymuszona awarią modelu -> 200pkt karnych
  • z braku znajomości regulaminu -> 500pkt karnych

 

SĘDZIOWANIE: Każdy z zawodników powinien podczas zawodów sędziować minimum tyle razy, ile tras pokona klasa, w której startuje. Dodatkowo każdy z zawodników zobowiązany jest do sędziowania przynajmniej jednego przejazdu w klasie FUN.


WYDRUKUJ REGULAMIN