Zadania indywidualne:

 1. Podczas imprezy planowane są 3 zadania indywidualne na czas.
 2. Zadanie polega na pokonaniu wyznaczonej trasy od startu do mety, w jak najkrótszym czasie.
 3. Dozwolone jest używanie trapów oraz wyciągarki. Trapy po użyciu należy umieścić z powrotem na modelu. Użycie trapów albo wyciągarki jest odnotowywane na karcie zawodnika, ale nie jest punktowane. Może zostać wzięte pod uwagę w przypadku remisu przy wyłanianiu zwycięzców.
 4. Zabronione jest dotykanie modelu ręką/nogą lub dowolnym przedmiotem. Wyjątkiem jest użycie trapów lub wyciągarki z zastrzeżeniem, że model nie może zostać podniesiony/przestawiony. Złamanie tej zasady skutkuje nieukończeniem danego zdania = 0pkt
 5. Zabronione jest najeżdżanie na linię wyznaczającą trasę. W przypadku dotknięcia taśmy każdorazowo doliczana jest kara 10 sekund. W przypadku opuszczenia trasy/wyjechania za linię całym modelem, zadanie uznane zostaje za nieukończone = 0pkt + karne sekundy za każde dotknięcie linii (min 10sek)
 6. W przypadku zablokowania modelu i braku możliwości dalszej jazdy, zadanie zostaje uznane za nieukończone = 0pkt
 7. W przypadku zgubienia trapów lub innego elementu modelu, zawodnik zobowiązany jest do usunięcia go z trasy niezwłocznie. Czas zostanie zatrzymany dopiero w momencie, gdy na trasie nie będzie żadnych pozostałości modelu. Zgubione trapy mogą zostać zamontowane ponownie na modelu, jeśli zawodnik planuje ich użyć podczas danego zadania. Jeśli nie zostaną umieszczone na modelu, zawodnik nie może ich już użyć podczas danego zadania.

 

Zadanie grupowe:

 1. Podczas imprezy planowane jest 1 zadanie grupowe, polegające na pokonaniu minimum 3 okrążeń w każdej rundzie, na wyznaczonym torze.
 2. W przejazdach podczas zadania grupowego będzie brało udział po 4-6 zawodników. Kolejność zostanie wyłoniona na podstawie losowania z 1. zadania indywidualnego.
 3. W rundzie eliminacyjnej, dwóch zawodników, którzy dojadą na metę jako pierwsi, lub którzy pozostaną na torze, po dyskwalifikacji reszty zawodników, przechodzi do kolejnej rundy.
 4. W przypadku, gdy w klasie startuje więcej niż 40 zawodników, zostaną rozegrane 2 rundy eliminacyjne dla danej klasy.
 5. W półfinale zawodnik, który dojedzie na metę jako pierwszy, przechodzi do finału. Chyba, że dojdzie do sytuacji, że odbędą się tylko 3półfinały – wtedy do finału przechodzi po dwóch najszybszych zawodników z każdego półfinału.
 6. W finale może wziąć udział 4-6 zawodników. Wygrywa pierwszych 3. Punktacja wg tabeli.
 7. Zabronione jest wyjechanie poza wyznaczoną trasę oraz zerwanie taśmy wyznaczającej trasę. Skutkują one dyskwalifikacją z zadania grupowego = 0pkt
 8. Zabronione jest celowe uderzanie/wjeżdżanie w modele innych zawodników. Skutkuje ono dyskwalifikacją z zadania grupowego = 0pkt.
 9. Zabronione jest dotykanie modelu ręką/nogą lub dowolnym przedmiotem. Skutkuje ono dyskwalifikacją z zadania grupowego = 0pkt.
 10. W momencie, gdy model się przewróci lub zostanie unieruchomiony w inny sposób, zostaje on zdyskwalifikowany i zawodnik zobowiązany jest do usunięcia go z trasy tak, by nie przeszkadzać innym zawodnikom.

 

Zasady ogólne:

 1. Kolejność startu do pierwszego przejazdu będzie wyłoniona w drodze losowania, na następnych odcinkach na podstawie zebranych punktów.
 2. Każdy pojazd, który nie jest przygotowany do startu w momencie, gdy poprzedni pojazd opuszcza start może zostać zdyskwalifikowany.
 3. Podczas przejazdu kierowca i sędzia są jedynymi osobami, które mogą przebywać na trasie zadania.
 4. Zawodnik lub osoba mu towarzysząca, przeszkadzający podczas przejazdu innego zawodnika może zostać zdyskwalifikowany.
 5. Odliczanie czasu zostanie zakończone, gdy model przejedzie w całości linię mety i kierowca pozbierał wszystkie elementy, które zgubił na trasie podczas przejazdu, jeśli do takiej sytuacji doszło.
 6. Zawodnicy na polecenie sędziego lub obsługi muszą natychmiast usunąć siebie i swój pojazd z trasy.
 7. Nagrody będą przyznawane na podstawie ilości punktów, po uwzględnieniu kar.
 8. Zabrania się korzystania z pomocy innych osób na indywidualnych odcinkach OS. W przypadku takiej sytuacji zawodnik zostaje zdyskwalifikowany.
 9. Przekroczenie 4 kołami granicy wyznaczonego toru skutkuje dyskwalifikacją
 10. Poniższe naruszenia będą skutkowały dyskwalifikacją z rajdu: jakiekolwiek obrażanie sędziów, współzawodników, widzów, obsługi rajdu, próby jakiegokolwiek wpływania na decyzję sędziów, nieupoważnione manipulowanie przy pojeździe lub karcie startowej innego zawodnika, używanie alkoholu lub środków odurzających podczas rajdu, drastyczne łamanie zasad ochrony środowiska.

 

Punktacja:

 1. Nierozpoczęcie OS: 0pkt
 2. Nieprzejechanie linii mety OS: 0pkt
 3. Najechanie na linię ograniczającą trasę/dotknięcie taśmy wyznaczającej trasę (każdorazowo): 10 sekund doliczanych do czasu przejazdu
 4. Zawodnicy, którzy ukończą OS, otrzymają punkty w kolejności od najszybszego do najwolniejszego w następujący sposób:
 5. Jeżeli 2 lub więcej zawodników ukończy OS z takim samym czasem, to otrzymają taką samą ilość punktów.
 6. W przypadku remisowego wyniku w głównych nagrodach, zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie analizy przejazdów. Ilość przyznanych sekund karnych, użycie trapów i wyciągarki, będą determinować pozycję.
 7. Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia podczas imprezy to 4000pkt


Zasady do pobrania