RECON G6 in Poland – REGISTRATION / REJESTRACJA

FOR ENGLISH VERSION SCROLL DOWN THIS PAGE!

Ta strona dotyczy tylko procesu rejestracji – jeśli chcesz być na bieżąco z aktualnościami dotyczącymi pierwszego RECON G6 w Polsce, zajrzyj na stronę wydarzenia na Facebooku po kliknięciu tutaj -> KLIK.


RECON G6 to przygoda dla Scale Adventure Rigs – są to offroadowe samochody w skali 1:10, najczęściej nazywane trialówkami, przeprawówkami, truckami (4×4, 6×6, 8×8). Jeśli masz wątpliwości o jakie pojazdy chodzi, wpisz na YouTube “RECON G6”, by znaleźć filmiki z minionych edycji.


Jak się zarejestrować?
 1. Przejrzyj listę klas i wybierz tą, do której najlepiej pasujesz
 2. Wyślij email by się zarejestrować na adres: reconG6inPoland@gmail.com  Napisz w nim swoje IMIĘ i NAZWISKO, WIEK, KLASĘ, NICK i KRAJ, z którego przyjedziesz. Jeśli wysyłasz pieniądze przez paypal z innego adresu mailowego, wspomnij również o tym!
 3. Jeśli wybierzesz jedną z klas dla dorosłych/konstruktorów, opłać wpisowe wg instrukcji poniżej. Pamiętaj, że w przypadku klas dla konstruktorów, wpisowe jest zawsze w tej samej wysokości €25 lub 110PLN, niezależnie od wieku!
 4. Twój NICK i KLASA pojawią się na liście zarejestrowanych kierowców TUTAJ (KLIK), gdy wszystkie kroki rejestracji będą kompletne i otrzymamy wpisowe (w przypadku przelewu może to zając 1-2 dni). Lista będzie aktualizowana przynajmniej kilka razy w tygodniu.

PAMIĘTAJ, że musimy być w stanie powiązać pieniądze, które wyślesz, z Twoim mailem!


Basic classes / Klasy podstawowe:

RECON Rascals Kid Classes (klasy dla dzieci) – Dla pojazdów na kołach 1.9 lub 2.2. Dla klas RECON Rascals nie ma limitu, by klasa została utworzona. Zawsze są też nagradzani nagrodą “Driver of the Day” (“Kierowca Dnia”).


 • “Mini Me” – Klasa dla kierowców w wieku od 3 do 6 lat.
 • “We Cool” – Klasa dla kierowców w wieku od 7 do 10 lat.
 • “Big Dog”Klasa dla kierowców w wieku od 11 do 15 lat.

RECON G6 Adult Classes (klasy dla dorosłych) – Klasy dla kierowców w wieku od 16 do 39 lat. Klasy podzielone są wg wielkości kół/opon.


 • 1.9 Scale AdventurerKlasa dla skalowych pojazdów na kołach/oponach 1.9.
 • 2.2 Scale AdventurerKlasa dla skalowych pojazdów na kołach/oponach 2.2.
 • Drivin’ Diva AdventurerKlasa dla kobiet w każdym wieku.

Minimalnie 5 kierowców musi się zarejestrować w danej klasie, by został wybrany w niej “Kierowca Dnia”. Jeśli jest ich mniej, klasy zostają połączone wg wielkości opon.

 • Veteran AdventurerKlasa dla kierowców w wieku od 40 do 55 lat.
 • Senior AdventurerKlasa dla kierowców w wieku od 55 lat.
 • R.A.D. ClassKlasa dla kierowców poruszających się na wózku inwalidzkim.

Builders Classes / Klasy dla konstruktorów:


 • Trail FinderKlasa dla pojazdów na resorach. Przynajmniej jeden most musi być na resorach.
 • Truck TrialsKlasa dla pojazdów wieloosiowych.
 • 1.55 Scale Adventurer. Klasa dla pojazdów na oponach mniejszych niż 4.25in lub 107mm.
 • GCM Tiny TruckPojazd musi mieć pełne wnętrze, kierowcę, opony 4.25in/107mm lub mniejsze, musi zostać zaprezentowany podczas GCM Show-n-Shine i ukończyć wszystkie obowiązkowe etapy podczas RECON G6.


Wpisowe przez PayPal

By wysłać €25 kliknij tutaj -> CLICK

By wysłać 110PLN kliknij tutaj -> CLICK

By wysłać €20 kliknij tutaj -> CLICK

By wysłać 88PLN kliknij tutaj -> CLICK

*jeśli nie chcesz wysyłać wpisowego przez paypal.me (powyższe linki) i masz polskie konto PayPal, pamiętaj, żeby wybrać opcję “Wyślij pieniądze do przyjaciół lub rodziny” – wtedy nie zostaną naliczone opłaty. Mail: reconG6inPoland@gmail.com


Wpisowe przez przelew

Send the right amount of money to: / Wyślij odpowiednią kwotę do:

Sandra Frej

PL 54 1090 1694 0000 0001 2240 5139

BIC (SWIFT) WBKPPLPP


PAMIĘTAJ by wysłać dokładną kwotę jak w instrukcji! Jeśli PayPal lub bank będzie wymagał dodatkowych opłat, są one po Twojej stronie.
This page is just about the registration proccess – if you want to be up to date with all that is going on around first ever RECON G6 in Poland, go to event’s Facebook page here -> CLICK.


How to register?
 1. Go through the list of classes and choose the one that you fit best into.
 2. Send registration email to address: reconG6inPoland@gmail.com . Write in it your NAME, AGE, CLASS, NICK and COUNTRY you come from. If you send money with paypal from different email address – let us know about it!
 3. If you choose one of adult/builders classes, pay registration fee as in the instruction below. Remember that for Builder’s Classes fee is ALWAYS €25 or 110PLN, no matter how old or young you are!
 4. Your NICK and CLASS will appear on the list of registered drivers HERE (CLICK), when all steps of registration are completed and registration fee is received (it may take 1-2 days if you pay with transfer). List will be updated at least few times a week.

REMEMBER that we need to be able to put together the money you sent with your email!


Basic classes:

RECON Rascals Kid Classes – For 1.9 or 2.2 wheel/tire sizes. RECON Rascals will always be awarded a Driver of the Day award. This is no driver minimum to make a class.


 • “Mini Me” – Scale Adverture driver 3 to 6 years of age.
 • “We Cool” – Scale Adventure driver 7 to 10 years of age.
 • “Big Dog” – Scale adventure driver 11 to 15 years of age.

RECON G6 Adult Classes – For Drivers ages 16 thru 39 years of age. Classes are divided into wheel/tire size.


 • 1.9 Scale Adventurer – The class for all 1.9 wheel/tire size scale adventure rigs.
 • 2.2 Scale Adventurer – The class for all 2.2 wheel/tire size scale adventure rigs.
 • Drivin’ Diva Adventurer – The class for women drivers of all ages.

If there are 5 or more pre-registered drivers of the same wheel/tire size, Driver of the Day awards will be awarded in each class. If there are less than 5, the class will be combined wheel/tire size.

 • Veteran Adventurer – Scale Adventure drivers 40 to 55 years of age.
 • Senior Adventurer – Scale Adventure drivers 55 & over.
 • R.A.D. Class – Handicapable Scale Adventure drivers that use a wheelchair.

Builders Classes:


 • Trail Finder – A Class for leaf sprung scale adventure rigs. At least one axle must have leaf springs.
 • Truck Trials – A Class for multi-axle scale adventure trucks.
 • 1.55 Scale Adventurer. Tires must be smaller than 4.25in or 107mm.
 • GCM Tiny Truck – Truck must have full interior, driver, tires 4.25in/107mm or smaller, must be presented in the GCM Show-n-Shine & finish all mandatory day stages of the RECON G6 event.

Registration fee with PayPal

To send €25 click here -> CLICK

To send 110PLN click here -> CLICK

To send €20 click here-> CLICK

To send 88PLN click here -> CLICK


Registration fee with bank transfer

Send the right amount of money to:

Sandra Frej

PL 54 1090 1694 0000 0001 2240 5139

BIC (SWIFT) WBKPPLPP


REMEMBER to send the exact amount as in instructions! If there are any additional charges from PayPal or your bank, they are on you.